วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

ThaiSoftware Dictionary 7 - พจนานุกรมขั้นเทพ
โปรแกรมพจนานุกรมแรก และโปรแกรมเดียวที่

           * รวมคำศัพท์จาหนังสือพจนานุกรมลิขสิทธิ์มากที่สุดถึง 33 เล่ม
           * ใช้งานง่าย เป็นเอกลักษณ์เสมือเปิดหนังสือพจนานุกรม
           * ค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วทั้ง อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ, ไทย - ไทย และ
อังกฤษ - อังกฤษ ด้วยเทคนิคเฉพาะ
           * อ่านออกเสียงคำศัพท์ (Talking Dictionary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้อย่างถูก
ต้อง โดยเจ้าของภาษา เพียงใช้เมาส์ชี้
           * สะดวกในการค้นหาคำศัพท์ และสามารถเปลี่ยนภาพหน้ากากได้เองกับพจนานุกรมแบบ
ย่อ (Mini Dictionary)
           * แสดงเมนูคำสั่งได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
           * มีเสถียรภาพสูง ค้นหาได้ต่อเนื่องไม่เกิดข้อผิดพลาด (Error)
           * สมารถสร้างพจนานุกรมส่วนตัว (Personal Dictionary) ได้เอง
           * ใช้งานร่วมกับโปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ทุกชุดได้ เสมือนเล่มเดียวกัน
           * มีวีดีโอสอนการใช้งานที่สำคัญ และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
           * พัฒนาโดยทีมงานที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft
           * ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ และเอกชนมากที่สุด
           * ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท "โปรแกรมพจนานุกรม" มากที่สุด
           * สามารถค้นหาความหมายเพิ่มเติมของคำศัพท์ผ่านเว็บไซต์ พจนานุกรมออนไลน์
http://www.webster.com
           * สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของคำศัพท์ผ่านเว็บไซต์สา รานุกรม Wilipedia ทั้ง
อังกฤษ และไทย
           * เรียนรู้คำศัพท์และคำแปลอย่างง่ายโดยมีภาพและเสียงปร ะกอบกับโปรแกรมสอนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ (english@windows)download


part 1 = http://www.mediafire.com/?rpk6peye8r63x8d

part 2 = http://www.mediafire.com/?r5e2ftetgeb54ts

part3 = http://www.mediafire.com/?uu88p1xdgc8gsri

part 4 = http://www.mediafire.com/?4e4vin3cy8fk8zv

part 5 =  http://www.mediafire.com/?x2edup263h12241


เครดิต :  TongTM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น